Més Història

L’ordre al treball

Hi ha estudis que indiquen que un espai de treball desorganitzat pot derivar en una ment desorganitzada, també li hem de sumar...